Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Verkeerde feiten in de media

In de media worden berichten verspreid over ernstige complicaties na het uitvoeren van de Liberation Treatment van prof. dr. Zamboni. Het lijkt er op dat sceptici hiermee een tegengeluid willen laten horen door CCSVI-behandeling als risicovol, zelfs dodelijk te willen afschilderen. De feiten liggen echter anders:

1. Dodelijk slachtoffer gemeld na de Liberation Treatment in de US.
Op www.thisisms.com is te lezen dat het hier gaat om forumlid "Holy" die 2 dagen na haar behandeling tijdens haar terugvlucht is overleden aan een inwendige bloeding. Later is vastgesteld dat waarschijnlijk door een combinatie van een erfelijke ziekte en een (te) hoge dosis bloedverdunnende medicatie deze bloeding is opgetreden en niet als gevolg van haar angioplastiek-behandeling. Een familielid was hier eerder al aan gestorven......

2. Open hartoperatie na Liberation Treatment in de US.
Op www.thisisms.com is te lezen dat bij forumlid Radeck na het plaatsen van meerdere stents er eentje is losgeraakt en in de buurt van het hart is terechtgekomen. Radeck heeft een open hartoperatie ondergaan en maakt het goed. Het betrof hier geen standaard Liberation Treatment volgens het Zamboni-protocol. Dr. Zamboni hanteert voor zover bekend vooralsnog alleen ballooning (dotteren) en plaatst geen stents, laat staan meerdere tegelijk.

Noot van de redactie: De informatie zoals hierboven aangegeven is, was al bekend en de aantijgingen waren ook al weerlegd. We hopen dat in de toekomst ook andere media een zorgvuldiger werkwijze zullen hanteren bij het plaatsen van berichten over CCSVI.

Update 25 mei 2010: Inmiddels heeft The Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) beide feiten bevestigd!. Een vertaling hiervan is te lezen bij de MS Vereniging Nederland.

Update 9 juni 2010: In een interview geeft prof. dr. Zamboni aan:
Natuurlijk, in Italië en het buitenland verkondigen ze deze 'bijwerkingen', zoals ik heb vernomen, om patiënten bang te maken, maar ze verpesten daarmee hun eigen geloofwaardigheid: in onze papieren staat duidelijk dat bestaande stents niet mogen worden gebruikt voor de behandeling van CCSVI en die hebben we dan ook niet gebruikt. We hebben geen enkele complicaties gehad.
(meer dan 100 mensen behandeld met ballondilatatie (dotteren)

Update 15 juni 2010: Dr. Simka uit Polen gebruikt soms (aangepaste) stents en laat in zijn betoog voor het parlement van Canada weten: dat hij 347 MS-patiënten voor CCSVI gediagnosticeerd en behandeld had en dat de procedure "veilig was en goed werd verdragen" met "weinig complicaties, geen doden, geen bloedingen, geen cerebrale beroertes, geen stentmigratie" bij de patiënten die hij volgde.