Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

iDeal
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Stichting
meer informatie
  

U kunt helpen, zodat CCSVI.nl zich 100% in kan blijven zetten voor CCSVI-patiënten.

De Franz Schelling Stichting, eigenaar van CCSVI.nl, heeft als doelstelling de belangen te behartigen van mensen die neurologische problemen ondervinden ten gevolge van vaataandoeningen of andere oorzaken .

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het in stand houden van websites zoals voor Chronische CerebroSpinale Veneuze Insufficiëntie (www.ccsvi.nl)
  • Het in stand houden van internetfora.
  • Het geven van (wetenschappelijke) informatie over CCSVI en verwante onderwerpen
  • Vertalen en beschikbaar stellen van informatie over CCSVI
  • Het geven van informatie en voorlichting over diagnose- en behandeling voor CCSVI
  • Het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten en lezingen.
  • Bijwonen en verslag doen van bijeenkomsten/congressen/symposia in binnen- en buitenland.
  • Nationaal en internationaal contacten leggen en onderhouden die nodig zijn voor de belangenbehartiging van de doelgroep in Nederland en daar buiten.
  • Het organiseren van andere activiteiten voor de doelgroep van de stichting.

Dit alles wordt gratis ter beschikking gesteld door de inzet van een aantal enthousiaste medewerkers binnen en buiten de stichting.

CCSVI.nl is geheel onafhankelijk. Er zijn geen financiële banden met bemiddelaars, behandelaars of andere partijen.

Met andere woorden: de Franz Schelling Stichting accepteert geen sponsoring waarbij afspraken worden gemaakt over een tegenprestatie. De stichting accepteert alleen gelden (zoals donaties, schenkingen of subsidies) om haar doelstellingen te verwezenlijken zonder tegenprestatie.

Als de kosten gedekt worden, kunnen we de continuïteit waarborgen en daarom kunnen we donaties natuurlijk goed gebruiken.

Vindt u het ook belangrijk dat CCSVI.nl onafhankelijk blijft dan willen wij u vragen om een donatie te doen aan de Franz Schelling Stichting. Alle donaties zullen volledig voor de doelstelling gebruikt worden.

Rekeningnummer: NL 19 BUNQ 2025 4666 17
T.n.v.: Franz Schelling Stichting, Helmond

 

Hartelijk dank voor uw gift.

 

Franz Schelling Stichting
Website Franz Schelling Stichting
CCSVI.nl
Website CCSVI.nl