Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Doppler-onderzoek

Doppler

Met behulp van geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden gemaakt van structuren in het lichaam. In dit geval gaat het om de bloedvaten in de hals en het hoofd. We onderscheiden daarbij:

  • Duplex of Doppler scan
  • TCD of Transcraniële Dopplersonografie

Duplex scan
Bij dit onderzoek wordt de stroomsnelheid van het bloed in een aantal bloedvaten in de hals onderzocht om een indruk te krijgen van de bloedvoorziening van de hersenen en in geval van CCSVI de bloedafvoer van de hersenen. Tegelijkertijd kunnen die bloedvaten met een speciale techniek ook in beeld worden gebracht.


Lineaire transducer Verloop
Tijdens het onderzoek wordt een aantal aderen in de hals opgezocht. Boven die aderen wordt op de huid een echo-sonde geplaatst met een gel (vettige vloeistof die goed geleidt) erop. Deze echo-sonde die is verbonden met gevoelige meetapparatuur zendt geluidsgolven uit van een zeer hoge frequentie naar het onderliggende weefsel. Deze golven worden door het weefsel en door de bewegende deeltjes in het bloed teruggekaatst. Vervolgens vangt de echo-sonde het gereflecteerde signaal weer op. De apparatuur is nu in staat door het vergelijken van de uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven om de stroomsnelheid van het bloed te meten en de bloedvaten in beeld te brengen. Met deze techniek kan worden onderzocht of er een vernauwing in het bloedvat zit.

Bijzonderheden
Het onderzoek is pijnloos en geeft na afloop geen klachten.

TCD of Transcraniële Dopplersonografie
Dit is een onderzoek waarbij de stroomsnelheid van het bloed in een aantal vaten die binnen de schedel gelegen zijn, wordt onderzocht om een indruk te krijgen van de bloedvoorziening van de hersenen.

Verloop
Tijdens het onderzoek wordt een aantal aderen onderzocht die binnen de schedel gelegen zijn. Op de hoofdhuid wordt een sonde geplaatst met gel eraan. Deze sonde, verbonden met gevoelige meetapparatuur, zendt geluidsgolven uit van een zeer hoge frequentie. Deze golven dringen het bloedvat binnen en worden teruggekaatst door de bewegende deeltjes in het bloed. Vervolgens vangt de sonde het gereflecteerde signaal weer op. De apparatuur is nu in staat door het vergelijken van uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven om de stroomsnelheid van het bloed te meten. Deze stroomsnelheid geeft informatie over de bloedvoorziening van de hersenen. Het onderzoek lijkt veel op de Duplex scan maar heeft alleen betrekking op de bloedvaten die binnen de schedel liggen.

Bijzonderheden
Het onderzoek is pijnloos en geeft na afloop geen klachten.