Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Beschermende auto-immuniteit, Deel 4

door CCSVI in Multiple Sclerose (Joan), donderdag 9 december 2010

Deze Notitie is een vervolg op en een voltooiing van de reeks van 4 delen over myeline, myeline basisproteïne (MBP) en de auto-immune reactie tegen MBP die in cerebrovasculaire ziekten wordt aangetroffen.

Deze aanval van T-cellen/lymfocyten tegen myeline komt voor bij:

  • beroerte
  • dementie
  • koolmonoxidevergiftiging
  • cerebrovasculaire ziekten
  • letsels van het ruggenmerg

Deze auto-immuun reactie is NIET exclusief voor Multiple Sclerose en de antigenen voor MBP die in de ruggenmergvloeistof bij alle bovengenoemde ziekten worden gevonden, bewijzen dat. Maar niemand zou bij de bovengenoemde aandoeningen "auto-immuun" roepen.

Wat hebben alle bovengenoemde situaties gemeenschappelijk? Een breuk in de bloed-hersen-barrière, vertraagde bloedstroom (hypoperfusie) en een verlies van zuurstof (hypoxia/ischemie) naar het centrale zenuwstelselweefsel. En in elk van deze situaties wordt het auto-immuun systeem geactiveerd. Waarom?

Er zijn sommige onderzoekers die geloven dat deze auto-immuun reactie eigenlijk beschermend is. Dat het lichaam probeert om neuronen te behouden, zodat het vernietiging van myeline toestaat om een groter goed te dienen.

Deze theorie wordt "Beschermende Auto-immuniteit" genoemd.

Samenvatting:

De invloed van het immuunsysteem werd oorspronkelijk verondersteld schadelijk voor verwondingen en infarcten in de hersenen te zijn. De laatste tijd is er groeiend bewijsmateriaal gevonden voor de beschermende positieve effecten van cellen van het immuunsysteem op hersenweefsel. Vanuit een evolutionair biologisch standpunt is deze hypothese dwingender dan het bekijken van het immuunsysteem als slechts een schadelijke invloed. Hierin benadrukken wij hoe de fysiologische activering van immuuncellen na weefselschade en/of door infarcten van hersenweefsel tot een activering van T-lymfocyten kan leiden. Deze geactiveerde T-lymfocyten worden dan verondersteld om verscheidene beschermende effecten te hebben.

http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728%2810%2900004-4/abstract

Het Weizmann Instituut in Israël heeft de afgelopen tien jaar onderzoek geleid naar beschermende auto-immuniteit. Hier is een goed document voor geïnteresseerden,

De "beschermende Auto-immuniteit is een Fysiologische Reactie op Trauma van het CZS" http://neuro.cjb.net/cgi/reprint/21/11/3740

De ontdekking dat macrofagen (soort vuilnismannetjes, red.) voor reparatie van het CZS nodig zijn, plaatste ons voor een herziening van de traditionele mening dat immuun activiteit en vooral auto-immuniteit, slechts een vernietigende invloed bij zenuwtrauma had (Schwartz et al., 1999a, b). Recente studies van ons laboratorium (Moalem et al., 1999, 2000a, b; Hauben et al., 2000a, b) lieten bijvoorbeeld zien dat de auto-immune T-cellen gericht tegen MBP in het CZS het herstel bevorderden van een door verbrijzeling beschadigde optische zenuw of kneuzing van het ruggenmerg bij ratten. Men toonde aan dat de T-cellen neurotrofe factoren maken (gericht op het in leven houden van cellen, red.) (Ehrhard et al., 1993; Kerschensteiner et al., 1999) en dat de afscheiding van neurotrofe factoren door geheugen T-cellen afhankelijk is van antigenen (Moalem et al., 2000b).

Wat heeft dit allemaal met CCSVI te maken? Dr. Zamboni vond een reden voor het trauma in het CZS, vertraagde bloedstroom, een breuk in de bloed-hersen-barrière en de auto-immuun reactie in MS. Het is een vaatziekte….precies zoals ALLE andere aandoeningen die exact dezelfde auto-immuun reactie op myeline hebben.

Wij moeten de dialoog veranderen. Het idee dat MS veroorzaakt wordt door een de bocht uitvliegend immuunsysteem verlaten en de beschermende functie van MBP antigenen bekijken. Dr. Rivers zat verkeerd, dr. Putnam goed. Er zijn veel te veel andere vasculaire aandoeningen die de zelfde reactie hebben.

Joan

Bron: Facebook

Vertaald door CCSVI.nl