Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

ISNVD jaarbijeenkomst

Persbericht van 15 maart 2011

ISNVD is de Internationale Society voor neurovasculaire ziekten en momenteel voornamelijk bezig met onderzoek naar CCSVI

Bologna 14 en 15 maart, 2011

Veel van de vragen over de relatie tussen CCSVI en MS zijn beantwoord op de jaarbijeenkomst van de ISNVD (Internationale Society voor neurovasculaire ziekten). De Society, onder voorzitterschap van prof. Paolo Zamboni, hield haar vergadering in Bologna (Italië) op 14-15 maart 2011 met de president van de Italiaanse Republiek als beschermheer.

De vergadering - bijgewoond door geregistreerde artsen, onderzoekers en geaccrediteerde journalisten - werd voorafgegaan door een vergadering van het Internationaal Wetenschappelijk Comité op zondag 13 maart.

Het werd georganiseerd in de vorm van een consensusconferentie met als doel het bepalen van minimale uitgangspunten in de benadering van de onderzochte ziekten.

Er was veel interesse voor het onderzoek naar CCSVI, de vasculaire aandoening ontdekt door prof. dr. Paolo Zamboni van de Universiteit van Ferrara, die lijkt samen te gaan met de progressie van multiple sclerose.

De geschiedenis van de erkenning van CCSVI heeft inderdaad een kronkelig pad afgelegd, in Italië meer dan in het buitenland. Echter, afgelopen voorjaar heeft de Italiaanse Hoge Gezondheidsraad geoordeeld dat het "18-maanden"- resultaat van een eerste onderzoek naar het corrigeren van stenose-letsels "als veelbelovend" en beschouwt men prof. Zamboni's bevindingen als "zijnde van onmiskenbaar belang en de moeite waard om verder onderzoek te doen met alle middelen momenteel beschikbaar voor medisch onderzoek".

Zich onderscheidende deskundigen uit de hele wereld hebben deelgenomen aan de vergadering in Italië, niet alleen om  de nieuwe scenario's ontsloten door deze ontdekking te leren kennen, maar ook om de onafhankelijke studies, die in de afgelopen twee jaar met succes zijn uitgevoerd door de beroemdste universiteiten ter wereld te bespreken.

De vergadering zal een mijlpaal zijn voor het CCSVI-onderzoek:  verslagen van de lopende ervaringen aan de Universiteit van Stanford en UCSD om er maar eens wat te noemen, zijn belangrijke presentaties.

In het bijzonder werden gegevens gepresenteerd om aan te tonen dat CCSVI in verband kan worden gebracht met MS (recente studies door verschillende onafhankelijke groepen) zoals in recente studies uitgevoerd met dit type behandeling met de goedkeuring van de ethische comités van verschillende universiteiten in de hele wereld aangetoond is.

De volgende onderdelen behoorden tot de belangrijkste onderwerpen van discussie:

Epidemiologie van CCSVI bij MS

Veel verschillende groepen uit alle hoeken van de wereld toonden duidelijk aan met behulp van de "gouden standaard" kathetervenografie dat de prevalentie van CCSVI bij MS in alle gevallen meer dan 90% is (Verenigde Staten, Griekenland, Polen, Jordanië, ....).

Het tegendeel van de prevalentie van CCSVI bij gezonde mensen is berekend in een studie met behulp van een CT-angiografie in minder dan 8% van de gevallen (Wayne State University, Michigan).

Prof. Bastianello presenteerde de gegevens van een internationaal epidemiologie observatorium dat meer dan 700 gevallen verzamelde die met ECD (Echo-Color-Doppler) werden uitgevoerd door opgeleid personeel. Dit is de eerste grote multicenter studie over CCSVI, tot nu toe gevoerd waren het één-centrum studies.

Het resultaat van deze niet-invasieve studie bevestigt duidelijk de bovenstaande gegevens, omdat het percentage van MS-patiënten met CCSVI 86% is.

Rol van oxygenatie (zuurstofverzadiging, red.) en weefseldrainage

Onder de vragen die werden beantwoord tijdens de bijeenkomst was ook een fundamentele vraag die ging over de observaties van Bruce Trapp uit Cleveland (een van de meest vooraanstaande MS-onderzoekers) volgens wie zenuwcelbeschadiging en celdood het gevolg zijn van een axonaal asfyxie (zuurstoftekort in de axonen, uitlopers van zenuwcellen die prikkels overdragen aan andere axonen, red.) fenomeen dat nog niet volledig opgehelderd is.

Gegevens uit een gezamenlijke studie uitgevoerd met perfusie-MRI (meet de (bloed)doorstroming, red.) door de Universiteit van Buffalo, prof. Zamboni en dr. Salvi (zie het desbetreffende persbericht) - dat binnenkort wordt gepubliceerd in het tijdschrift BMC Medicine - werd gepresenteerd in Bologna door prof. Robert Zivadinov en waaruit blijkt dat dit asfyxie celverschijnsel kan worden gerelateerd aan een ernstige verstopping van de extracraniële aderen, aldus een eerst inhoudelijk antwoord op de asfyxie-hypothese in MS.

Rol van ijzer

Belangrijke bijdragen werden gepresenteerd over de rol van ijzer, met bijzondere aandacht voor de ijzerafzetting rond de aderen, dat een van de belangrijkste punten van de CCSVI-theorie is.

Een van de cruciale bevindingen is dat ijzer zich ophoopt bij de cerebrale venen, zelfs in de witte stof. Dit is wat MS meestal onderscheidt van vele andere inflammatoire (ontstekings-, red.)en neurodegeneratieve ziekten.

De rol van ijzer in het degeneratie proces van het zenuwstelsel was onderwerp van een speciale zitting met een presentatie door prof. Iadecola van NY, een van de grootste experts op het gebied van de ziekte van Alzheimer.

Geavanceerde diagnostische beeldvorming

Rond de gevestigde gouden standaard van de katheter flebografie die werd gepresenteerd door dr. Roberto Galeotti, een van de pioniers in het gebruik van deze techniek, zijn alle nieuwe diagnostische instrumenten die de afgelopen twee jaar ontwikkeld zijn voor CCSVI de revue gepasseerd tijdens de openingszitting van de vergadering voorgezeten door prof. Haacke en Salvatore op maandagochtend. De groepen van de Wayne State University, Detroit en van de Buffalo Neuroimaging Analysis Center (BNAC) van de Universiteit van Buffalo presenteerden een grote hoeveelheid nieuwe gegevens over geavanceerde diagnostische technieken.

Wat screening methoden betreft, waar patiënten vooral in geïnteresseerd zijn, zijn nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd.

Vanuit het diagnostische oogpunt is een van de belangrijkste bezwaren dat de diagnose van CCSVI in te grote mate afhankelijk is van Echo-Color-Doppler en van de interpretatievaardigheid van de arts, dus daarom niet altijd reproduceerbaar.

Om dit te ondervangen, hebben prof. Zamboni en zijn team aan het Centrum voor Vasculaire Ziekten van het ziekenhuis van Ferrara een nieuwe diagnostische techniek ontwikkeld: cervicale plethysmografie (meten van de doorbloedingssnelheid door de aders van hals en nek, red.). Gegevens werden gepresenteerd hoe dit niet-invasieve hulpmiddel gebruikt kan worden voor de eerste screening en diagnose met een hoge diagnostische betrouwbaarheid zonder afhankelijk te zijn van de operator.

Cervicale plethysmografie gebeurt momenteel met een prototype dat nog niet commercieel beschikbaar is en heeft enkele voordelen: de test duurt slechts 5 minuten en maakt het mogelijk om een definitief antwoord te krijgen in 85% van de gevallen.

Maar deze test sluit de behoefte aan ECD (Echo Color Doppler) die moet worden uitgevoerd indien een latere doorgankelijkheidsprocedure moet worden uitgevoerd niet uit.

Daarom kan deze nieuwe diagnostische methode uitgroeien tot een snelle en goedkope screeningprocedure.

Behandelingen

Met betrekking tot endovasculaire behandeling kan men stellen dat het hoogste niveau van wetenschappelijk bewijs wordt gegenereerd door dubbelblinde gerandomiseerde studies die een lange tijd duren.

In de wetenschap is het bekend dat wetenschappelijk bewijs ook kan komen uit verschillende observationele studies die onafhankelijk en wetenschappelijk de effecten van een bepaalde behandeling meten bij een zeer groot aantal patiënten.

Aanvullend bewijs werd geleverd door de resultaten van twee Amerikaanse studies, die behoorden tot de eersten die worden uitgevoerd op dit gebied.

Dit zijn observationele studies die de effecten van angioplastiek meten op een zeer groot aantal patiënten. Ze kunnen worden beschouwd als een drijvende kracht voor andere studies, zoals die staan te gebeuren in Italië.

Het resultaat van meer dan 1.000 behandelde gevallen in verschillende studies over de hele wereld werden gepresenteerd.

Het fascinerendste stuk van onderzoek is dat van dr. D. Hubbard van de Universiteit van Californië in San Diego.

Functionele MRI is een real-time techniek die het mogelijk maakt om de plastische veranderingen die het brein ondergaat te identificeren gedurende functionele hersenactiviteiten.

De cognitieve vaardigheden van een groep van 20 personen met MS werden gemeten tijdens het doen van een reeks geheugen- en operationele oefeningen onder functionele MRI-controle.

Na de nodige onderzoeken heeft het San Diego-team angioplastiek uitgevoerd op alle 20 proefpersonen met MS. Bij het opnieuw controleren met behulp van functionele MRI toonden ze een significante verbetering in hun cognitieve vaardigheden die niet langer verschilden van die van de gezonde controlegroep die ter vergelijking werd gebruikt.

Een tweede behandelstudie werd gepresenteerd door dr. M. Mehta van het Albany Medical Center, New York, die 150 patiënten met MS bestudeerde, waar hij bijna 300 Jugularis en Azygos aderen met een significante stenose identificeerde en angioplastiek op uitvoerde.

In de post-operatieve fase bewaakte hij belangrijke aspecten als chronische vermoeidheid, een van de meest invaliderende symptomen van MS zonder therapeutische respons.

Chronische vermoeidheid verbeterde aanzienlijk bij alle chirurgische patiënten.

Dit werd verder bevestigd door een toename van meer dan 25% in de scores van kwaliteit van leven zoals een jaar na angioplastiek gemeten door fysiologen die niet op de hoogte waren van de chirurgische procedure.

Deze gegevens zijn ook verkrijgbaar bij het Poolse centrum van Katowice, dat alleen al meer dan 1.000 patiënten opereerde, terwijl dr. M. Zarebinski gegevens presenteerde van 420 patiënten die venoplastie onderging in Warschau.

Deze studie bevestigde de veiligheid van de behandeling, aangezien in deze en alle andere studies geen complicaties of sterfgevallen werden geregistreerd. De studie bevestigde ook significante verbetering van chronische vermoeidheid en kwaliteit van leven.

Ten slotte, dr. A.N. Siddiqui van Buffalo liet enkele voorlopige gegevens zien van een gerandomiseerde trial die momenteel wordt uitgevoerd op 30 patiënten op de Afdelingen van Neurochirurgie en Neurologie van de Universiteit van Buffalo.

Diermodellen

Zoals gevraagd door vele wetenschappelijke comités over de hele wereld om onderzoek te legitimeren, werden de resultaten van de ontwikkeling van dierlijke modellen van CCSVI gepresenteerd door Stanford University, die een verband aantonen tussen de verminderde veneuze functie en verminderde motoriek.

Andere vaatziekten die werden besproken:

De bijeenkomst was niet beperkt tot CCSVI, maar betrof ook belangrijke associaties met andere vasculaire ziekten, bijvoorbeeld Costantino Iadecola sprak over de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie; vele nationale en internationale deskundigen spraken over halsslagaderbehandeling om een beroerte te voorkomen en ten slotte sprak dr. Fabrizio Salvi over de ongewone symptomen in combinatie met cerebrale veneuze aandoeningen waargenomen in zijn klinische praktijk.

De vasculaire mechanismen die betrokken zijn bij neurodegeneratie zijn uiteengezet in de keynote lecture van de bijeenkomst die werd geleverd door een bekende neuroloog, prof. Berislav Zlokovic van Rochester NY.

Beschermheer is de president van de Italiaanse Republiek

Onder het beschermheerschap van: Senaat van de Italiaanse Republiek; Gewest Emilia Romagna ; provincie Ferrara; stad Bologna, stad Ferrara; Alma Mater Studiorum - Universiteit van Bologna; Universiteit van Ferrara; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna ( Medical Association van de provincie van Bologna); Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara (Medical Association van de provincie Ferrara); SICVE Italiaanse Vereniging van vaat-en endovasculaire chirurgie.

Sponsoring

Het Organiserend Comité van de jaarlijkse bijeenkomst van de ISNVD wil de volgende stichtingen, banken en bedrijven bedanken voor hun steun aan het evenement:

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;
Platinum sponsor: Esaote;
Gold sponsor: Boston Scientific. Het leveren van wat de toekomst en CARIFE,
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara;
Silver Sponsor: Flebysan en Volcano.
Speciale erkenning: Ducati

Al het materiaal zoals bekendgemaakt op de bijeenkomst is on line beschikbaar op de volgende website:www.isnvdannualmeeting.org

Het enige officiële Press Office is:
Francesca Rossini Manfredini
Laboratorio delle Parole
Tel. +39-051-0950120
Mobiele +39-335-5411331 of +39-331-6752354 -
notizie@laboratoriodelleparole.it
francesca.rossini@laboratoriodelleparole.it
Bologna, 15 maart 2011

 

Vertaald door CCSVI.nl