Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Ook Nederlandse VUmc-onderzoekers betrokken bij "Big Pharma’s"

Redactie CCSVI.nl, 16 juli 2010

Na het uitkomen van het onderzoek van prof. dr. Paolo Zamboni in november 2009 [1] werden meteen de eerste kritische geluiden waargenomen.

Eén van de opvallendste reacties was het stuk van Khan e.a. in het tijdschrift Annals of Neurology van februari 2010 [2]. Hierin werden de bevindingen van Zamboni onder de loep genomen en in twijfel getrokken. Hoewel de poging een aantal zeer interessante vragen opwierp, trok het stuk meer de aandacht vanwege de achtergrond van de schrijvers en hun banden met de farmaceutische industrie.

Een aantal uitzonderingen daargelaten was de betrokkenheid van de medicijnindustrie bij het leeuwendeel van de schrijvers sterk oververtegenwoordigd. Natuurlijk wil dit op zich nog niet zoveel zeggen, het wordt pas ernstig als er een trend gaat ontstaan!

Als reactie op het stuk van Khan werd door dr. Ashton Embry een open brief gestuurd [3] waarin hij de relatie van de schrijvers met de farmaceutische industrie bekritiseerde.

Dr. Embry is president en hoofd onderzoek van de op één na grootste liefdadigheidsorganisatie voor Multiple Sclerose in Canada, Direct-MS. Hij is al 42 jaar wetenschappelijk onderzoeker en zoals alle andere bij Direct-MS werkzame mensen getroffen door MS.

Bij het artikel van Khan e.a., waren ook een aantal Nederlanders betrokken. Met name prof. dr. Barkhof, prof. dr. Polman en dr. Wattjes (allen van het VUmc). In de beschouwing over het VUmc-onderzoek zijn de relaties van deze onderzoekers met de farmaceutische industrie al duidelijk gemaakt [4].

In 2005 werd in een artikel in Trouw al eerder de ongewenste effecten van de betrokkenheid van de farma’s bij onderzoekers besproken [5]. Hierin werd door een hoogleraar stelling genomen tegen dr. Polman:

Ik vind de invloed van de geneesmiddelenindustrie zeer verontrustend. En ik zie dat die ook bij mijn collega's alleen maar toeneemt... -knip- ...plaatst vraagtekens bij de vergaande financiële banden die zijn collega Polman heeft met een farmaceutisch bedrijf.

Pikant detail: het Bestuur van de VU probeerde nog via de Raad van Bestuur van het AMC een uitzending van Zembla te verhinderen waarin de hoogleraar zijn collega Polman beschuldigde van laakbare banden met de industrie.

Het blijkt heel belangrijk om de achtergrond van onderzoekers te kennen om de totale waarde van kritiek te kunnen wegen. De farmaceutische industrie moet alle financiële banden snel openbaar maken.

In november 2009 zei Minister Klink nog: "Schrijf maar op: er komt een wet" [6]. In zijn wetsvoorstel moeten producenten van geneesmiddelen bekendmaken welke artsen en medische wetenschappers zij geld geven.

  1. Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie bij patiënten met Multiple sclerose (Zamboni, 5 december 2008)
  2. Chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis
    (Dr. Khan, dr. Mark Freedman, prof. dr. Frederik Barkhof (VUmc), met dankwoord aan prof. dr. Polman en dr. Wattjes (VUmc)
  3. Een open brief aan de auteurs van CCSVI en MS (Khan e.a. 2010 Annals of neurology) (MS-Direct, 24 februari 2010)
  4. VUmc deed slecht onderzoek naar relatie tussen MS en CCSVI (Redactie CCSVI.nl, 15 juli 2010)
  5. Neurologen vallen elkaar niet af (Trouw, 15 augustus 2005)
  6. Klink pakt farmaceuten aan met wet (Trouw, 3 november 2009)