Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Deze lijst wordt nog bijgewerkt!!

Woordenlijst

[ 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]

4

4D CT
4D CT Digital Subtracted Angiogram. De mogelijkheid de totale dynamische contrast stroming te zien van het brein. Bij deze digitale technieken wordt eerst een CT meting gedaan zonder contrast vloeistof en later een CT meting met contrast vloeistof. Door beide beelden van elkaar af te trekken (subtractie) zijn alleen de arteriën en de venen zichtbaar.

A

Angiografie
Angiografie is een afbeeldingstechniek in de geneeskunde waarbij bloedvaten en hartkamers, eventueel met behulp van contrastvloeistof, worden afgebeeld. De afbeelding die ontstaat, heet een angiogram. Er zijn verschillende technieken voor angiografie zoals MR-angiografie (MRA) waarbij een MRI-scanner wordt gebruikt, CT- angiografie waarbij een CT-scanner wordt gebruikt om röntgenbeelden te maken en katheter-angiografie waarbij een katheter wordt ingebracht via de lies en van buiten het lichaam eveneens röntgenbeelden worden gemaakt.

C

Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie (CCSVI)
CCSVI is de theorie van Prof. Dr. Paolo Zamboni die is gebaseerd op het feit dat vernauwingen van drainage-aders (jugular veins in de hals en de azygos langs de wervelkolom) chronische problemen veroorzaken bij de afvoer van bloed vanuit het Centrale Zenuwstelsel (CZS).

Computed Tomografie (CT)
Bij CT (Computed Tomografie) worden afbeeldingen gemaakt van dwarsdoorsneden van het lichaam door een röntgenbuis rond het lichaam te laten draaien en het lichaam vanuit vele hoeken te bestralen. Uit de weer opgevangen straling kan de computer dan een gedetailleerd beeld reconstrueren. CT-scannen maakt het mogelijk om pijnloos gedetailleerde informatie te verkrijgen over inwendige organen. Zie ook CT op deze website

D

Doppler
Met behulp van geluidsgolven worden afbeeldingen gemaakt van structuren in het lichaam. In dit geval gaat het om de bloedvaten in de hals en het hoofd. Zie Doppler op deze website

Duplex scan (Doppler)
Bij dit onderzoek wordt de stroomsnelheid van het bloed in een aantal bloedvaten in de hals onderzocht om een indruk te krijgen van de bloedvoorziening van de hersenen en in geval van CCSVI de bloedafvoer van de hersenen. Tegelijkertijd kunnen die bloedvaten met een speciale techniek ook in beeld worden gebracht. Zie Doppler op deze website

F

Functionele MRI
Functionele MRI (afgekort: fMRI, weinig gebruikte Nederlandse naam: functionele kernspintomografie) is een speciale MRI-techniek die wordt gebruikt in het moderne hersenonderzoek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar wordt gemaakt in een drie-dimensionaal beeld.

K

Katheterisatie
Bij Katheterisatie wordt een katheter, een dun hol slangetje, samen met een voerdraad in een bloedvat in het lichaam wordt gebracht. Zie katheterisatie op deze website

M

Magnetische Resonantie venografie (MRV)
MRV is het type van magnetische resonantie beeldvorming (MRI) dat gebruikt wordt om de aderen te visualiseren. Dit zijn de bloedvaten die het bloed van de interne organen van het lichaam terugbrengen in de bloedsomloop. De MRV maakt gebruik van dezelfde machine als een MRI, maar speciale computer software maakt het mogelijk om alleen die beelden zichtbaar te maken die door het bloed worden gegenereerd dus zoals het door de aderen stroomt. Deze beelden geven artsen een ruw idee van de doorbloeding van een ader wanneer dit van belang is, bijvoorbeeld bij een bloedstolsels of een ander ziekteproces zoals CCSVI.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Zie MRI op deze website

P

Placebo-effect
Het Placebo-effect is het niet specifieke effect of het verwachtingseffect, een (soms onverwacht) positief effect dat te zien is bij het toedienen van een niet actieve stof op het zelfgenezende vermogen. Het placebo-effect wordt naar men aanneemt veroorzaakt door het vertrouwen, geloof, hoop, en verwachting die (onbewust) gesuggereerd worden door 1) de behandelaar en 2) het geconsulteerd worden voor een klacht en 3) de daaropvolgende behandeling. Het placebo-effect is een actief bestanddeel van elke therapeutische interactie, vaak zelfs het meest krachtige bestanddeel.

V

Venografie
Venografie (ook wel flebografie) is een procedure waarbij röntgenbeelden of MRI-beelden van de aderen, een venogram, worden gemaakt, nadat een speciale kleurstof (contrastvloeistof) is geïnjecteerd in het bloed. Katheter-venografie is de gouden standaard voor de diagnose van acute diepe veneuze trombose en chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie (CCSVI), hoewel het gebruik ervan grotendeels verdrongen is door het minder ingrijpende duplexonderzoek.