Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Interviews Zamboni / Salvi / Zeppi

INTERVIEWS:
Prof. dr. Paolo Zamboni, Universiteit van Ferrara
Dr. Fabrizio Salvi, Ospedale Bellaria, Bologna
Dr. Augusto Zeppi, vice-voorzitter van de Stichting Hilarescere

Bologna, 09-06-2010

Paolo Zamboni

Professor, waar staan we vandaag met de klinische studies? Zijn er nieuwe patiënten gediagnosticeerd / behandeld of wachten we op nieuwe experimenten?
Afgelopen herfst hebben we besloten om niet door te gaan met andere behandelingen en sloten de experimentele fase af die tot de publicatie van de artikelen  van onze theorieën in internationale tijdschriften heeft geleid. We zijn ons nu aan het richten op gerandomiseerde gecontroleerde studies in de hoop dat die met nivo-1 wetenschappelijk bewijs  de rol van de behandeling van CCSVI in het verbeteren van patiënten met multiple sclerose kunnen aantonen.

Wanneer en waar zullen de experimenten starten?
De eerste experimenten zullen hier in Emilia Romagna starten. Men heeft een technische commissie opgericht om een foutloze methodologische onderzoekopzet te ontwikkelen en we kunnen deze procedure bijna afronden en starten met de operationele fase. Andere regio's hebben al belangstelling getoond in deelname aan dit onderzoek of bij het opstarten van aanvullende studies. Voor het financiele gedeelte heeft AISM-FISM, vertegenwoordigd door prof. Battaglia diverse keren € 900.000 beloofd voor de studie in Emilia. Samen met de beschikbare middelen en de bestaande regionale stichtingen van de bank wordt deze studie adequaat gefinancierd.

Hoeveel patiënten staan er op de wachtlijst?
Ondanks dat het door de opzet van de studie niet erg aantrekkelijk is voor patiënten, omdat het toeval bepalend is welke 50% van de patiënten niet zullen worden geopereerd, ontvang ik elke dag e-mails en telefoontjes van enthousiaste mensen die willen deelnemen. Het totaal van alle ontvangen verzoeken voor de behandeling uit alle hoeken van de wereld is samen ongeveer 20.000.

Neemt uw ziekenhuis maatregelen om aan al deze verzoeken te voldoen?
Ferrara's Universiteitsziekenhuis ontwikkelt een specifiek programma om ten minste alle geplande experimenten uit te kunnen voeren.

Hoe gaat het met de experimenten in het buitenland?
Er zijn verschillende experimenten gestart bij verschillende grote universiteiten. Naast die van New York University, Buffalo, zijn ze begonnen aan het Georgetown in Washington en studies naar behandelingen zullen binnenkort starten bij MacMaster in Canada en Boston University. We hebben verscheidene verzoeken gekregen om samen te werken vanuit de hele wereld, waaronder het London's Imperial College. We werken al samen met Harvard.

Ik zag dat prof. Dake, van de Stanford University, moest stoppen vanwege twee belangrijke bijwerkingen. Wat denkt u daarvan?
Wij hebben voorgesteld om CCSVI te behandelen met eenvoudige ballondilatatie (dotteren). We hadden liever een iets hoger percentage restenose wat wel vereiste dat het noodzaak was om de behandeling te herhalen ten gunste van de veiligheid van de procedure.

Dake experimenteerde met stents door spullen aan te passen die gewoonlijk worden gebruikt in de slagaders. Helaas heeft de stenttechniek onvermijdelijk een hoger risico op complicaties zoals hier het geval was. Dit is de reden waarom zijn programma tijdelijk was opgeschort.

Echter, zijn enthousiasme is onveranderd gebleven, gezien zijn recente interview met de Wall Street Journal waarin hij verklaarde dat sommige neurologen gewoonweg niet kunnen instemmen met de juistheid van deze ontdekking. omdat ze niet kunnen leven met het feit dat het er altijd al was, recht voor hun neus. Natuurlijk, in Italië en het buitenland verkondigen ze deze "bijwerkingen", zoals ik heb vernomen, om patiënten bang te maken, maar ze verpesten daarmee hun eigen geloofwaardigheid: in onze papers staat duidelijk dat bestaande stents niet mogen worden gebruikt voor de behandeling van CCSVI en die hebben we dan ook niet gebruikt. We hebben geen enkele complicatie gehad.

Wat moeten patiënten nu doen?
Natuurlijk zijn er heel wat verwachtingen, interesse en ongeduld: welk advies kunt u patiënten nu geven?

Patiënten bij wie het ziekteverloop stabiel is en goed onder controle gehouden kan worden door de huidige therapieën kunnen rustig wachten op de resultaten van de experimenten. De studies zijn ontworpen om zo kort mogelijk te duren.

Wat zou u zeggen neurologen willen zeggen die zich verzetten tegen CCSVI?
Dat ik hun mening respecteer en dat de antwoorden van het wetenschappelijk debat alleen zullen komen uit de resultaten van de andere en steeds geavanceerdere experimenten. Wat ik niet kan aanvaarden is als collega- en medeonderzoekers willen stoppen met verder onderzoek en het feit dat het onderzoek niet is beoordeeld met de wetenschappelijke nauwkeurigheid die onze positieve resultaten zoals regelmatig gepubliceerd en bekendgemaakt zijn, verdienen.

Fabrizio Salvi

Dr. Salvi, als neuroloog bent u de hoeksteen en de sleutelfiguur voor ons allemaal. Bent u nog zeker van het pad dat ingeslagen is?
Als een goede volgeling van St. Thomas was ik aan het begin van de relatie met Ferrara enorm sceptisch over CCSVI.

Maar ik had een open hart, de wil om te begrijpen met mijn hoofd en een lege portemonnee.

Wat we hebben gezien, is alles wat we hebben beschreven.

Ik heb nooit de gelegenheid gehad om feest te vieren, omdat al mijn patiënten aandoeningen hadden bij de Doppler en de venografie. Mijn enige zorg is het welzijn van de mensen, daar heb ik mijn kennis aan gewijd. Het kan niet verstenen ;-)

Dat is de reden waarom ik er het volste vertrouwen in heb.

Ik laat anderen op de barricaden klimmen. Deze ziekte brengt veel lijden met zich mee en tijd is te kostbaar tijd om loopgraven te gaan graven ....

Augusto Zeppi

Vertelt u ons eens hoe deze stichting, die thans in het middelpunt van de aandacht van de wereld staat voor zijn onderzoek naar multiple sclerose, is ontstaan?
Hilarescere werd geboren na de eerste studie van prof. Zamboni samen met dr. Salvi, de neuroloog van het Bellaria ziekenhuis in Bologna die hem heeft geholpen. Ze heeft tastbare voordelen gebracht voor de betrokken MS-patiënten.

Ik ben één van hen. Ik werd geopereerd in juli 2007. Vanwege de soliditeit van alle resultaten kon ik Fabio Roversi Monaco, die een zuiver oog heeft voor de waarheid waaraan ik niet twijfelde, vragen om aan het bestuur van stichting Cassa di Risparmio in Bologna een voorstel te doen om, samen met prof. Zamboni, dr. Salvi en mezelf, zitting te nemen als vierde partner in dit belangrijke orgaan om verder onderzoek mogelijk te maken.

En wat gebeurde er toen?
De vooruitziende blik van prof. Patrizio Bianchi, rector van de Universiteit van Ferrara waar prof. Zamboni aan verbonden is, was de enige tot dusver in Italië die heeft bijgedragen, hij heeft zich bij ons aangesloten en hij heeft het mogelijk gemaakt om een breed netwerk van internationale samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Dit leidde tot het eerste grote resultaat: tijdens het congres van de UIP 50, de Wereld Unie van vasculaire chirurgen, gehouden in september vorig jaar in Monte Carlo, hebben de deskundigen  uit 47 landen op het gebied van vasculaire afwijkingen unaniem ingestemd met het opnemen van deze vernauwingen en congenitale (=aangeboren) veneuze misvormingen en de richtlijnen voor diagnose en therapie beschreven in de stukken zoals ondersteund door de Stichting Hilarescere geaccepteerd. Ze zijn allemaal gratis beschikbaar op www.fondazionehilarescere.org

Een facebook-groep van ongeveer 20.000 mensen volgen jullie elke dag. U kunt lezen over de twijfel over uw onderzoek aangetoond door farmaceutische bedrijven, die grote winsten maken door de verkoop van geconsolideerde therapieën.
De warmte van al deze mensen is een grote troost. Het is een vorm van een uniek en kostbaar rechtstreeks democratisch activisme. Er heeft zich enig misleidend commentaar uitgekristalliseerd op onze onderzoeksgegevens op websites gesponsord door farmaceutische bedrijven. Ik ben echter van mening dat farmaceutische bedrijven, na een eerste onvermijdelijk moment van verbijstering, nieuwe zakelijke mogelijkheden zullen vinden, wanneer meer inzichtelijke kennis wordt opgedaan. Deze mogelijkheden kunnen zelfs nog effectiever zijn, omdat het perspectief op etiopathogenesis (oorzaak en ontwikkeling) van deze ziekte veel rijker is. Iedereen heeft zijn aandeel hierin. Onze wetenschappelijke resultaten staan ter beschikking om welzijn te creëren.

Natuurlijk kunt u de scepsis van de neurologen ook niet ontkennen ...
Nou, het is niet een kleine verandering van perspectief. Ik ben van mening dat de houding van degenen die voorzichtig kritiek leveren en de vele die het enthousiast hebben begrepen, dat de ziekte niet wordt "gestolen" door vasculaire chirurgen, perfect begrijpelijk is. Dit laatste moet worden gezien als een bron van hulp waarbij de neuroloog terecht het voortouw moet nemen.

Helpt de AISM u?
Een relatie van feitelijke samenwerking is nu een paar maanden opgezet. Prof. Battaglia heeft duidelijke instructies gegeven op de gewenste en mogelijke vormen van samenwerking waarvan de resultaten, naar wij hopen, in de nabije toekomst zichtbaar zullen worden.

Hoe gaat het ermee?
Zoals ik al zei, werd ik behandeld in juli 2007 na negen jaar ziekte. Drie jaren zijn voorbij gegaan en het gaat goed met me. Progressie van de ziekte, die in het beste geval haalbaar is, is gestopt.

Ik veronderstel dat er een bepaalde druk is bij patiënten.
Het is aan ons om wetenschappelijk de resultaten van prof. dr. Zamboni en de intuïtie van Salvi te consolideren, die voor het onderzoek is begonnen met het creëren van welzijn in ons lichaam dankzij de vaardige handen van dr. Galeotti. Het is nu aan de instellingen, zoals de Emilia Romagna Region doet om de resultaten te valideren, erga omnes (voor iedereen). Dr. Galeotti is een aas, zodat het noodzakelijk is om passende opleidingen op te zetten. Natuurlijk, zelfs de Doppler is afhankelijk van de operator. Zelfs als de diagnose wordt gedaan met speciale apparatuur heeft het een grote leercurve. Als ik lees dat er hoop-reizen naar Polen en India gemaakt worden, landen waar geen werkelijke garantie geboden wordt dat de methode correct is toegepast, dan bid ik dat de validatiestudies snel afgerond zijn, waarvoor ik de onderzoekers elke dag aanmoedig.

Gedreven ook door ambassadeurs, de leden van de Koninklijke familie of van VIP's zowel als gewone mensen komen er mensen naar Ferrara vanuit de Verenigde Staten, Canada, maar al wat we tot nu toe kunnen doen is de diagnose CCSVI stellen.

Press Office:
Laboratorio delle Idee - Tel. +39 051-273861 - +39 331-6752354 en mobiel +39 335-5411331 labidee.ufficiostampa @ labidee.it

Gedetailleerde persberichten: www.fondazionehilarescere.org