Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Opinie

Uit: http://www.thisisms.com/ftopict-9261.html (12 december 2009)

MS en vasculaire experts moeten beter kijken naar het geleverde bewijs.

Deze brief is een reactie op mijn vraag aan dr. Schelling, nadat ik zijn boek gelezen had, waarom zijn theorie over veneuze insufficiëntie niet is onderzocht. Zoals u weet, was hij, volgens mij, de eerste die dit idee had. Ik plaats het hier met zijn toestemming. Laat dit een waarschuwing voor ons zijn om niet te worden bedrogen door de huidige onderzoeken als een panacee voor de hele groep van MS-ers.

--

Dank u voor het pijnlijke ondergaan van dit alles.
Vanaf 1981 wilde ik de cerebrale en veneuze trajecten in autopsies na MS grondig onderzoeken.
In 1982 en 1989 heeft het Oostenrijkse ministerie mijn verzoek om dit onderzoek te mogen doen nog twee keer afgewezen.
Onlangs leerde ik dat mijn verzoeken werden beschouwd als een aanval op de farmaceutische industrie.

In 1982 deden mijn baas in de neurologie en andere toonaangevende collega's van hem hun best om mijn medische carrière te beëindigen.
Vervolgens bleek het steeds moeilijker om mijn gedachten over MS te presenteren.
Vijf jaar geleden echter, geholpen door onze twee zonen, zag een tien jaar oud manuscript eindelijk het levenslicht:
Het e-boek dat u kunt vinden op www.ms-info.net* werd beschikbaar gesteld op het internet en begon het tij te keren.

Dr. Zamboni (zijn belangrijkste leraar in de chirurgie had aan MS geleden en zijn vrouw had toen nog last van MS) begon met een controle van mijn theorie.
Hij ontdekte al snel dat de meeste MS-patiënten baat hadden bij het verwijden van de vernauwingen in hun interne jugular en azygos aderen.

Officiëel MS Onderzoek verheft nu zijn stem en roept over "dierlijke MS",  experimentele "MS therapieën" en meest recentelijk, de aanvallen op met name de Europese uitwassen van de operatieve MS-therapieën.

En hun indoctrinatie is niet zonder resultaat:
De meeste MS- en vasculaire experts zijn nog steeds terughoudend om net iets beter te kijken naar het geleverde bewijs.

Gelukkig bestaat er ook een onofficiële MS-gemeenschap.


Franz Schelling

 

* Multiple Sclerosis: The Image and its Message
The Meaning of the Classic Lesion Forms
http://www.ms-info.net/ms_040504.pdf