Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Doelstelling CCSVI.nl

De doelstelling van CCSVI.nl is het verrichten van alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de belangen te behartigen van mensen die Multiple Sclerose (MS) en/of Chronische Cerebro Spinale Veneuze Insufficiëntie (CCSVI) hebben.

De nadruk ligt op:

  • Het geven van informatie en voorlichting over diagnose- en behandeling voor CCSVI door o.a. het in stand houden van websites zoals voor Chronische CerebroSpinale Veneuze Insufficiëntie (www.ccsvi.nl)
  • Het in stand houden van een internetforum.
  • Het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten en lezingen.
  • Bijwonen en verslag doen van bijeenkomsten/congressen/symposia in binnen- en buitenland.
  • Nationaal en internationaal contacten leggen en onderhouden die nodig zijn voor de belangenbehartiging van de doelgroep in Nederland en daar buiten.
  • Het organiseren van andere activiteiten voor de doelgroep van de stichting.

De Franz Schelling Stichting is daarbij niet gebonden aan enig bedrijf of andere organisatie.

Dit alles binnen de grenzen van de mogelijkheden van CCSVI.nl.

CCSVI.nl is onderdeel van de Franz Schelling Stichting

Men kan CCSVI.nl helpen met donaties.