Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

U kunt helpen, zodat CCSVI.nl zich 100% in kan blijven zetten voor CCSVI-patiënten.

De Franz Schelling Website, eigenaar van CCSVI.nl, heeft als doelstelling de belangen te behartigen van mensen die neurologische problemen ondervinden ten gevolge van vaataandoeningen of andere oorzaken .

De Website tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het in stand houden van websites zoals voor Chronische CerebroSpinale Veneuze Insufficiëntie (www.ccsvi.nl)
  • Het in stand houden van internetfora.
  • Het geven van (wetenschappelijke) informatie over CCSVI en verwante onderwerpen
  • Vertalen en beschikbaar stellen van informatie over CCSVI
  • Het geven van informatie en voorlichting over diagnose- en behandeling voor CCSVI
  • Het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten en lezingen.
  • Bijwonen en verslag doen van bijeenkomsten/congressen/symposia in binnen- en buitenland.
  • Nationaal en internationaal contacten leggen en onderhouden die nodig zijn voor de belangenbehartiging van de doelgroep in Nederland en daar buiten.
  • Het organiseren van andere activiteiten voor de doelgroep van de Website.

Dit alles wordt gratis ter beschikking gesteld door de inzet van een aantal enthousiaste medewerkers binnen en buiten de Website.

CCSVI.nl is geheel onafhankelijk. Er zijn geen financiële banden met bemiddelaars, behandelaars of andere partijen.

Met andere woorden: de Franz Schelling Website accepteert geen sponsoring waarbij afspraken worden gemaakt over een tegenprestatie.

 

Franz Schelling Website
Website Franz Schelling
CCSVI.nl
Website CCSVI.nl