Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Volgens Putnam zijn veneuze problemen de oorzaak van MS

Tracey Putnam


Dr. Tracey Putnam, van het Boston City Hospital, ontwikkelde een experimenteel dierlijk model met veneuze obstructie om MS te bestuderen.

Aan het eind van zijn onderzoeksrapport [1] concludeerde hij:

The similarity between such lesions and many of those seen in cases of multiple sclerosis in man is so striking that the conclusion appears almost inevitable that venularobstruction is the essential immediate antecedent to the formation of typical sclerotic plaques."

"De gelijkenis tussen zulke leasies en de vele die worden gezien in het geval van Multiple Sclerose bij mensen is zo opvallend dat de conclusie welhaast onvermijdelijk is dat venulaire obstructies de essentiële antecedent is bij het ontstaan van typische sclerotische plaques"

Putnam (1935). Studies in multiple sclerosis: encephalitis and sclerotic plaques produced by venularobstruction. Arch. of Neurol. and Psychiatry. 33: 929-940.