Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

CCSVI aangetoond bij 97% van de patiënten.

31 augustus 2010, Simka M, Ludyga T, Kazibudzki M, Latacz P, Świerad M, Piegza J

Correlatie tussen plaats plus ernst van extracraniële (buiten de schedel gelegen) veneuze (aderlijke) letsels en de klinische status van MS (met andere woorden: er is met een venogram gekeken waar letsels zaten in de afvoeraderen buiten de schedel en hoe ernstig die waren en toen gekeken of dat een patroon vormde met de beperkingen die mensen hadden door de MS, red.)

Achtergrond: men denkt dat CCSVI een rol speelt in de pathogenesis (ontstaan van de ziekte) van MS.

Doel: vaststellen van de correlatie tussen patronen van veneuze letsels en de klinische karakteristieken van MS.

Methode:plaats en mate van veneuze blokkades opsporen bij MS-ers. Er zijn 381 patiënten met kathetervenografie geëvalueerd. Analyse van de klinische ernst van de MS omvatte Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-29), chronische vermoeidheid en hitte intolerantie (de MSIS-29 is een 29-item vragenlijst die ontwikkeld werd om de fysische en psychologische impact van MS op het leven van de patiënten te meten en dit vanuit het perspectief van de patiënt zelf, red.)

Resultaten: bij 97,1% van de patiënten werden veneuze blokkades gevonden.

Afwijkingen waren ernstiger bij oudere patiënten. Er werd geen correlatie gevonden tussen de duur van de ziekte en de ernst van de pathologische vaatafwijkingen. Patiënten die op jongere leeftijd MS ontwikkelden, hadden minder ernstige veneuze letsels.

Er werden significante correlaties gevonden tussen de ernst en plaats van de veneuze letsels en de klinische last volgens de MSIS-29 vragenlijst en chronische vermoeidheid maar niet met hitte intolerantie.

Conclusie: prevelentie van CCSVI bij MS-patiënten is erg hoog. (De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.)
Indirecte gegevensanalyse wijst erop dat veneuze afwijkingen waarschijnlijk aangeboren zijn, langzaam verergeren, maar het is onwaarschijnlijk dat deze veroorzaakt worden door MS.

De plaats en ernst van de afwijkingen bepalen significant het verloop van de ziekte. Desalniettemin is het niet aannemelijk dat de afwijkingen direct MS opwekken, er kan een andere factor zijn die tot de ziekte aanzet.

Referenties:

 1. Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E, et al. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with MS. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:392-9.
 2. Simka M. Blood brain barrier compromise with endothelial inflammation may lead to autoimmune loss of myelin during multiple sclerosis. Curr Neurovasc Res 2009;6:132-9.
 3. Lee BB, Bergan J, Gloviczki P. et al. Diagnosis and treatment of venous malformations Consensus Document of the International uni0n of Phlebology (IUP)-2009. Int Angiol 2009;28:434-51.
 4. Zamboni P, Menegatti E, Galeotti R, et al. The value of cerebral Doppler venous haemodynamics in the assessment of MS. J Neurol Sci 2009;282:21-7.
 5. Zamboni P, Menegatti E, Bartolomei I, et al. Intracranial venous haemodynamics in MS. Curr Neurovasc Res 2007;4:252-8.
 6. Zamboni P, Consorti G, Galeotti R, et al. Venous collateral circulation of the extracranial cerebrospinal outflow routes. Curr Neurovasc Res 2009;6:204-2.
 7. Simka M, Kostecki J, Zaniewski M, Majewski E, Szewczyk-Urgacz D. Preliminary report on pathologic flow patterns in the internal jugular and vertebral veins of patients with multiple sclerosis. Przegl Flebol 2009;17:61-4.
 8. Simka M, Kostecki J, Zaniewski M, Majewski E, Hartel M. Extracranial Doppler sonographic criteria of chronic cerebrospinal venous insufficiency in the patients with multiple sclerosis. Int Angiol 2010; 29:109-14.
 9. Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E, et al. Endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency, A prospective open-label study. J Vasc Surg 2009;6:1348-58.
 10. Embry AF. Intergating CCSVI and CNS autoimmunity in a disease model for MS. Int Angiol 2010; 29:93-4.
 11. Lee BB, Laredo J, Neville R. Embryological background of truncular venous malformation in the extracranial venous pathways as the cause of chronic cerebrospinal venous insufficiency. Int Angiol 2010; 29:95108.
 12. Al-Omari MH, Rousan LA. Jugular vein morphology and hemodynamics in patients with multiple sclerosis. Int Angiol 2010; 29:115-20.
 13. Menegatti E, Genova V, Tessari M, et al. The reproducibility of colour Doppler in chronic cerebrospinal venous insufficiency associated with multiple sclerosis. Int Angiol2010; 29:121-6.
 14. Hojnacki D, Zamboni P, Lopez-Soriano A. et al. Use of Neck megnetic resonance venography for diagnosis of chronic cerebrospinal venous insufficiency: a pilot study in multiple sclerosis patients and healthy controls. Int Angiol 2010; 29:127-39.
 15. Weinshenker BG, Bass B, Rice GP, et al. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. I. Clinical course and disability. Brain 1989; 112:133-46.
 16. Bartolomei I, Salvi F, Galeotti R, et al. Hemodynamic pattern of chronic cerebrospinal venous insufficiency in multiple sclerosis. Correlation with symptoms at onset and clinical course. Int Angiol 2010; 29:183-8.
 17. Sclafani S. Chronic cerebrospinal venous insufficiency: a new paradigm and therapy for multiple sclerosis. Endovascular Today 2010; July:41-46.
 18. Sundström P, Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Eklund A, Malm J. Venous and cerebrospinal fluid flow in multiple sclerosis: A case-control study. Ann Neurol 2010; 68:255-9.
 19. Doepp F, Friedemann P, Valdueza JM, Schmierer K, Schreiber SJ. No cerebrocervical venous congestion in patients with multiple sclerosis. Ann Neurol 2010; 68:173-83.
 20. Confavreux C, Vukusic S. Natural history of multiple sclerosis: a unifying concept. Brain 2006; 129:606-16.
 21. Ludyga T, Kazibudzki M, Simka M, et al. Endovascular treatment for chronic cerebrospinal venous insufficiency: is the procedure safe? Phlebology 2010 (article in press)
 22. Zaniewski M, Kostecki J, Ziaja K. et al. Endovascular burgery for the treatment of symptoms of multiple sclerosis. Preliminary report. Chir Pol 2010; 12:12-7.
 23. Hobart J, Lamping D, Fitzpatrick R, Riazi A, Thompson A. The Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29): a new patient-based outcome measure. Brain 2001;124:962-73.
 24. Flachenecker P, Kümpfel T, Kallmann B, et al. Fatigue in multiple sclerosis: a comparison of different rating scales and correlation to clinical parameters. Mult Scler 2002;8:523-6.
 25. Chaudhuri A, Behan PO. Multiple sclerosis: looking beyond autoimmunity. J Roy Soc Med 2005;98:303-306.
 26. Simka M, Zaniewski M. Reinterpreting the magnetic resonance signs of hemodynamic impairment in the brains of multiple sclerosis patients from the perspective of a recent discovery of outflow block in the extracranial veins. J Neurosc Res 2010;88:1841-5.

Bron: EUROMEDIC Specialist Clinics, Department of Vascular & Endovascular Surgery, Katowice; Poland.