Naar homepage     
Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie
Aanmelden op het CCSVI.nl forum
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over CCSVI.nl | Zoeken | Contact | Forum
CCSVI.nl is onderdeel van de
Franz Schelling Website
meer informatie
  

Open-label studie naar endovasculaire behandeling van CCSVI

Doelstelling:
Chronische cerebro-spinale veneuze insufficiëntie (CCSVI) wordt gekenmerkt door gecombineerde stenose (vernauwing) van de hoofd routes van extracraniële veneuze drainage, met inbegrip van de interne jugular aderen (IJVs) en de azygous (AZY) ader, met ontwikkeling van natuurlijke bypasses en onvoldoende drainage aangetoond door de toegenomen gemiddelde cerebrale transittijd met behulp van magnetisch resonantie (MR) perfusie studies.

CCSVI is sterk geassocieerd met multiple sclerose (MS). Deze studie evalueerde de veiligheid van de CCSVI endovasculaire behandeling en de invloed op de klinische beloop van de geassocieerde MS.

Methode:
Vijfenzestig patiënten met CCSVI, onderverdeeld door het klinisch beloop van MS in 35 met relapsing remitting (RR), 20 met secundair progressieve (SP), en 10 met primaire progressieve (PP) MS, ondergingen percutane transluminale angioplastiek (PTA of Dotteren). De gemiddelde follow-up was 18 maanden. Vasculaire meetbare resultaatmetingen waren postoperatieve complicaties, veneuze druk, en mate van verbetering. Neurologische resultaatmetingen waren de cognitieve en motorische functie beoordeling, de mate van MS-schub, de mate van actieve MR positieve gadolinium-enhanced MS-laesies, en de MS kwaliteit van leven (QOL).

Resultaten:

  • Ambulante endovasculaire behandeling van CCSVI was haalbaar, met kleine en te verwaarlozen complicaties.
  • Postoperatieve veneuze druk was significant lager in de IJVs en AZY.
  • Het risico van restenose was hoger de IJVs vergeleken met de AZY.
  • De CCSVI endovasculaire behandeling verbeterde de meetbare klinische MS gegevens, met name in de RR groep
  • het percentage van relapse-vrije patiënten verbeterde van 27% naar 50% na de operatie en
  • de MR gadoliniumcontrast laesies namen af van 50% tot 12%.
  • De MSFC was na 1 jaar aanzienlijk verbeterd in RR patiënten, maar niet in PP of SP patiënten.
  • De fysieke QOL verbeterde aanzienlijk in RR en in PP patiënten, met een positieve trend bij SP patiënten.
  • Mentale QOL liet een aanzienlijke verbetering zien bij de RR en PP patiënten, maar niet bij de SP patiënten.

Conclusies:
PTA van veneuze vernauwingen bij patiënten met CCSVI is veilig, en vooral bij patiënten met RR wordt het klinisch beloop en QOL parameters positief beïnvloed van de bijbehorende MS in vergelijking met de preoperatieve beoordeling.

Restenose in de IJVs is verhoogd maar is zeer veelbelovend in de AZY, hetgeen wijst op de noodzaak tot verbetering van endovasculaire technieken van de eerste. De resultaten van deze pilot-studie rechtvaardigen een latere controleerde gerandomiseerde studie.

IJV = Internal Jugular vein (ader in de hals)
AZY = Azygos vein (ader bij het ruggenmerg)
MSFC = Multiple Sclerosis Functional Composite
RR = relapsing-remitting MS
PP = primair progressieve MS
SP = secundair progressieve MS
QOL = quality of life (kwaliteit van het leven)
MR = Magnetischeresonantie (van MRI scanner)

Bron: http://www.ctv.ca/generic/WebSpecials/pdf/YMVA_4198_Zamboni_final.pdf

Zie ook: Dr. Simka na 347 behandelingen